Begin januari 2018 vernamen we dat Marianne Vugs ernstig ziek was; zij werd geopereerd en zou in alle rust thuis herstellen. Met grote ontsteltenis werden we opgeschikt door haar overlijden op vrijdag 13 januari.

Marianne was een zeer gewaardeerd en enthousiast persoon die met veel plezier en toewijding haar bijdrage aan het bestuur van de Nieuwe Koninklijke Harmonie leverde. Altijd bereid ons met raad en daad terzijde te staan. Daarnaast was zij een begenadigd lid van de Bridgeclub NKH.

In onze herinnering zal zij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

Namens het bestuur Nieuwe Koninklijke Harmonie
Ali Amras, voorzitter