Tijdens het Openingsconcert van de Nieuwe Koninklijke Harmonie afgelopen zondag 28 januari reikte burgemeester Theo Weterings de Tilburg Trofee uit ter gelegenheid van haar 175 jaar jubileum. Ali Amras, bestuursvoorzitter van de sociëteit NKH nam hem in ontvangst. Henk Couwenberg, voorzitter NKH afd. Muziek, ontving namens de KNMO en de BBM de Gouden Penning uit handen van Joop van de Meulenreek.

Openingsconcert

Fantastisch! Met een overvolle concertzaal met enthousiaste muziekliefhebbers begon het jubileumjaar 2018 ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Een geslaagd Openingsconcert op 28 januari in Theaters Tilburg verzorgd door het Seniorenorkest Tilburg en het Harmonieorkest NKH, bijgestaan door de solisten Janneke de Beer, Carlijn Kanters en Gino Politi. Het Opstaporkest én het Sax-O-13 orkest maakten er in de foyer een geweldige sfeer van. Vele muziekliefhebbers genoten van de prachtig gespeelde muziekstukken door glunderende muzikanten.

Tilburg Trofee

Burgmeester Theo Weterings kwam na het concert het podium op om de Tilburg Trofee uit te reiken. Hij onderstreepte het belang van de sociëteit met de diverse orkesten die tot de afdeling Muziek behoren. Er wordt veel energie gestoken in het onder de aandacht brengen van muziek bij de jeugd. Dat gebeurt met de “muziekproeverijen” voor basisscholen in samenwerking met ArtFact. Hierbij maken kinderen volop kennis met instrumenten door te voelen, bekijken en uit te proberen. In 2014 werd reeds gestart met de werving van jongerenaanwas door opleidingen aan te bieden vanuit Factorium. Met trots wordt gewerkt aan een formeren een wijkorkest NKH. Niet meer vanuit de buitenwijken van Tilburg naar Factorium, maar in de binnenstad; op een fijne plek om in de eigen vertrouwde wijk samen leren muziek te maken. Zo wordt een doorstroom gecreëerd vanuit het wijkorkest naar het Opstaporkest, om vervolgens een plekje te krijgen in het Harmonieorkest. Reactie Ali Amras; “Wij, als NKH, zijn enorm trots dat wij kunnen bijdragen aan de verbindende muzikale sfeer in de stad en gaan met zoveel mogelijk partners door op de ingeslagen weg. Bedankt Tilburg!”.

Penning

Namens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (Samenwerkingsverband in de provincie Noord-Brabant) onderstreepte ook de heer Joop van de Meulenreek, voorzitter KNMO, het belang voor de stad en overhandigde de Gouden Penning aan Henk Couwenberg, voorzitter van de afd. Muziek van de NKH. “Het is bijzondere mijlpaal dit 175 jarig bestaan. Het onder de aandacht brengen van muziek bij de jeugd maar vooral ook de maatschappelijke functie van muziek zoals de NHK die zich ter harte neemt verdient deze penning”. Het Seniorenorkest treedt namelijk ook regelmatig op in verzorgingshuizen; muziek haalt herinneringen boven, maakt blij en brengt een gemoedelijke en vaak feestelijke sfeer.
Daarmee vervult de NKH ook de sociale rol.

Reactie Henk Couwenberg: “Ook ik zeg muziek verbindt, samen spelen geeft een bijzondere gevoel. We zijn blij dit te kunnen uitstralen in Brabant. Bedankt!”.