Stadsdichter Onias Landveld schreef een gedicht; speciaal voor de sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie, tgv haar 175-jarig bestaan.

In Harmonie

Het idioom van de melodie, is muzikale intonatie.
Een compositie van klanken als dansbare emotie.
En daarmee wordt een beweegbare taal gesproken.
Eén van een sociëteit, toegewijd aan de toonkunsten.
Waar ooit gegoede mensen in zachte kleding gestoken,
In volle adoratie van Tilburgse “armenconcerten” genoten.
Het was liefdadigheid in stijl, met een hart voor gevoel.
Muziekkunst, met het welzijn van minderbedeelden als doel.
Vanouds waren het de timbres van midzomerconcerten,
Die zich met het geluid van deze industriestad vermengden.
Een goede boodschap wordt verspreid, want een instrument verrijkt.
En daarom zijn haar deuren altijd geopend voor muziekproeverij.
Een plek waar jeugd haar talenten en passies kan ontdekken.
Omdat de compositie tussen zang, dans en instrumenten mogelijk werden.
Haar geschiedenis echoot door deze stad met een harmonisch geluid.
Het komt in de vorm van ouderlijke wijsheid met Tilburgse gezelligheid.
En dat is de kracht, dat leeftijden en interesses bij elkaar worden gebracht,
Dat er wordt gepraat en gekaart naast dat er muziek wordt gemaakt.
Het is die eenheid, die zorgt voor een verrijking, dat meer is dan men ziet.
Daarom hoop ik dat na nogmaals 175 jaar, er plaats zal zijn voor Harmonie.

Onias Landveld
Stadsdichter van Tilburg

Kijk voor meer info over het Jubileum Concert en tickets op www.harmonietilburg.nl/jubileumconcert.