Foto: Het 50-jarig bestaan van de Nieuwe Harmonie werd in 1893 gevierd in de Stationsstraat. (Uit collectie Regionaal Archief Tilburg)

2018 staat voor de Nieuwe Koninklijke Harmonie in het teken van het 175-jarig bestaan, met bijzondere muzikale belevingen en activiteiten. Zo wil de NKH Tilburg en omgeving muziek laten ervaren. Maar opgericht in 1843, is de NKH, met zijn historische achtergrond, ook van belang als erfgoed . Anita de Haas, vice-voorzitter van het bestuur, geeft de presentatie “Verleden, heden en toekomst” op 15 november bij de Heemkundekring Tilburg.

Presentatie

Verleden
In 1850 startte de NKH met het geven van de “armenconcerten”, waarvan de opbrengst bestemd was voor de behoeftigen van Tilburg. Dit werd jaarlijks voortgezet tot 1966. Vanaf 1862 was er voor het eerst sprake van een “Muziekschool” onder het bewind van de heer J.A. Verbunt; dit krijgt op 1 december 1869 goedkeuring van de gemeenteraad. Hierop ontwikkelden zich de pijlers van de Tilburgse muziekcultuur. Na 1945 en zeker tijdens de wederopbouw van stad en land speelt de NKH een belangrijke rol in het verenigingsleven en het “gezellig samenzijn”. Voor de oudere generaties waren de “borrelavonden”en “Midzomerfeesten” in de Harmonietuin van grote waarde in het sociale leven.

Heden
De sociëteit NKH is de vereniging die als een ontmoetingsplaats fungeert, waar mensen uit (de regio) Tilburg elkaar kunnen treffen in een prettige ambiance. In het historische pand aan de Stationsstraat is het mogelijk samen activiteiten te ontwikkelen. De NHK werkt samen en zoekt steeds verbinding met de diverse disciplines van o.a. Factorium; denk aan muziek, dans en zang. Concerten worden enkele malen per jaar georganiseerd op verschillende plekken in de stad, ook buiten, om mensen kennis te laten maken met muziek en de orkesten (Harmonieorkest NKH, Seniorenorkest Tilburg, Sax-O-13 en Opstaporkest). Er wordt veel energie gestoken in het onder de aandacht brengen van muziek bij de jeugd. Zo ontstonden allereerst de muziekverkenningslessen. In samenwerking met ArtFact zijn deze getransformeerd naar “muziekproeverijen” voor basisscholen. Het Opstaporkest is daarvan het resultaat.

Toekomst
Het formeren van een wijkorkest NKH met als doel een doorstroom te creëren vanuit het wijkorkest naar het Opstaporkest, en daarna een plekje in het Harmonieorkest heeft bijzondere aandacht. Naast de maatschappelijke functie van muziek zoekt de de NHK vanuit haar sociale rol zoekend naar samenwerking en verbinding . Het Seniorenorkest treedt regelmatig op in verzorgingshuizen; muziek haalt herinneringen boven, maakt blij en brengt een gemoedelijke en vaak feestelijke sfeer.

Een bijzondere ontwikkeling is de vorming van het Muziekhuis. De Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat is nu een gebouw met vooral verleden waaraan je voorbijloopt. Straks, met de Collectie-Kessels, is het een Muziekhuis met toekomst. Conclusie : “dit wordt een inspirerende plek.”

Jubileumjaar
De aftrap van het Jubileumjaar was op 28 januari met een mooi Openingsconcert in Concertzaal Tilburg. Alle orkesten die thuis zijn bij de NKH lieten zich horen. Van het Opstaporkest , het Seniorenorkest Tilburg, het Harmonieorkest NKH tot Sax-O-13 . De gemeente Tilburg nodigde de NKH uit voor de uitvoering van het Koningsconcert op 27 april. Een enorme grote eer! Kers op de taart was het uitverkochte Jubileumconcert op 16 september jl. met een vertolking van Peer Gynt. Bijzondere aanvulling was de drukbezochte Kinderworkshop. Zij maakte kennis met muziekinstrumenten, beluisterden fragmenten van de muziek en het verhaal en werden gestimuleerd hun eigen fantasie te laten horen.

Entree
De presentatie is gratis voor leden van de Heemkundekring. Voor andere belangstellenden zijn de kaarten á € 4 (incl koffie of thee) verkrijgbaar bij de zaal: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg.
Meer info: www.heemkundekringtilburg.nl/lezingen.html