Het Jubileumjaar 2018 waarin de Nieuwe Koninklijke Harmonie het 175 jarig bestaan vierde, is voorbij. We blikken terug.

Bestuursvoorzitter Ali Amras hoefde niet lang na te denken. “Blij en dankbaar kijken we als bestuur terug op dit mooie muzikale jaar met diverse activiteiten. Dankbaar omdat we het hele jaar door hebben mogen genieten van optredens van onze orkesten. Vol verwachting keken we uit naar het Openingsconcert dat op 28 januari plaatsvond. Enorm verrast waren wij toen de gemeente Tilburg ons uitnodigde het Koningsconcert uit te voeren met ons speciaal samengestelde jubileumorkest. Wat een eer! De concertreeks werd afgesloten met een geweldige uitvoering van Peer Gynt. Onder de begenadigde leiding van dirigent Peter Spierings werd een fantastisch muzikaal verhaal neergezet. Het was een daverend succes. Theaters Tilburg was een en al muziek! Respect voor het vele werk dat verricht moest worden om de NKH dit jaar te laten schitteren. Dank aan alle orkestleden en dirigenten van het Harmonieorkest, Seniorenorkest Tilburg, het Opstaporkest en Sax-O-13. Met een lezing bij de Heemkundekring Tilburg werd de historie nog eens benadrukt. Terugkijkend mogen we zeggen dat we alle medewerking hebben gekregen om 2018 ons jaar te laten zijn; de media besteedde er veel aandacht aan. De stad heeft kennisgemaakt en genoten van de NKH! Voor nu wens ik iedereen een gelukkig maar vooral gezond 2019.

Harmonieorkest
“De apotheose van het Jubileumjaar moest de uitvoering van Peer Gynt van Edvard Grieg worden op 16 september. De muzikanten van het Harmonieorkest en het Seniorenorkest Tilburg zouden dit als gezamenlijk Jubileumorkest spelen. In het begin was er bij sommigen twijfel of dit niet te moeilijk voor ons zou zijn. Onder de bezielende leiding van Peter Spierings, de nieuwe dirigent van het Harmonieorkest, is het echter prima gelukt. Zowel het publiek in de vrijwel uitverkochte Concertzaal van Theaters Tilburg, als ook de muzikanten waren na afloop enthousiast. Missie geslaagd“. Aldus Dick Kolijn

2018, Jubileumjaar 175 jaar NKH: groot feest voor de muzikanten! Terugblik van Johan Geijsels, voorzitter Seniorenorkest Tilburg. In 2018 mocht de Nieuwe Koninklijke Harmonie zijn 175 jarig bestaan vieren.Een groot feest voor de muzikanten van onze vereniging.Maar liefst 3 grote concerten (alle in de Concertzaal Tilburg!) mochten gezamenlijk uitgevoerd worden.Met het Openingsconcert op 28 januari werd de toon gezet. Weliswaar speelden de “grote orkesten” ieder een eigen deel van het concert, maar de vele muzikanten die in beide orkesten spelen sloegen een bruggetje tussen beide deelconcerten.Na afloop mocht Sax-O-13, het saxofoonensemble samengesteld uit leden van het Seniorenorkest Tilburg, de “nazit” verzorgen voor een bijzonder groot én enthousiast publiek. Heel leuk om te doen.Het verzorgen van het Koningsconcert op 27 april op uitnodiging van het gemeentebestuur van Tilburg was natuurlijk een kadootje: een mooie aanleiding om gezamenlijk een sfeervol, soms stemmig, maar ook vrolijk concert neer te zetten. En zéér gewaardeerd door de opdrachtgever en het publiek! Last but not least het verzorgen van het Jubileumconcert op 16 september. Een appél op de muzikanten om hun meer dan beste beentje voor te zetten om enerzijds het uitdagende Peer Gynt en daarna het uitbundige feestdeel van het concert te verzorgen.De intensieve samenwerking tussen de leden van het Seniorenorkest Tilburg en het Harmonie-orkest is door veel muzikanten als zeer plezierig, vernieuwend en leerzaam ervaren en heeft tot zeer fraaie resultaten geleid. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn!

Jubileumjaar voor het Opstaporkest,
Jammer genoeg was er geen plek voor ons bij het concert op Koningsdag. Daarom gingen we flink aan het repeteren om een mooi programma neer te zetten op 16 september. Als Opstaporkest met 13 gingen we het voorprogramma verzorgen in de foyer. Er was een keuze gemaakt in de muziek waar zowel klassiek als populaire muziek een plaats kregen. We waren allemaal in het wit met blauw, de muziekstandaards waren versierd. Dus het zag er feestelijk uit. Het was voor ons een hele eer om daar te spelen en erg spannend, omdat we wisten dat er veel mensen zouden komen luisteren. We werden beloond met een flink applaus; het was een geslaagd optreden. Na afloop  kregen we allemaal een plaats in de zaal; zo konden we de rest van het jubileumprogramma ook te zien en te beluisteren.
“Alles bij elkaar dus een echt feest”, aldus Els Nienhuis, woordvoerder Opstaporkest.