Per 1 mei 2019 is Anita de Haas aangetreden als voorzitter van het bestuur van de Sociëteit de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke voorzitter in 175 jaar.  Ter informatie: in 1987 trad de eerste vrouwelijke dirigent aan binnen d sociëteit. Anita was al jaren actief als bestuurslid en zette zich in voor allerlei projecten.

Onlangs gaf Ali Amras, tot nu toe voorzitter, aan niet meer in de gelegenheid te zijn deze taak uit te voeren.
Wij danken Ali Amras met respect voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren voor de sociëteit en in het bijzonder zijn optreden tijdens het jubileumjaar van het 175-jarig bestaan in 2018. Ali zal als lid deel uit blijven maken van het bestuur.

Naast de wisseling van functie tussen Ali Amras en Anita de Haas, heeft het bestuur ook een nieuwe secretaris. Wij mochten Gerard Hermans verwelkomen om deze taak, weliswaar tijdelijk, te gaan vervullen. Henry van Gorp trok zich wegens zijn drukke baan terug.

Met alle vertrouwen wensen wij Anita de Haas en Gerard veel succes!