Peter is een begenadigd muzikant en zet zich daarbij volop in. Al ruim 45 jaar is hij lid van het Harmonieorkest NKH, onderdeel van de Nieuwe Koninklijke Harmonie in Tilburg, trombonist, de primus inter pares onder de muzikanten. Als bestuurder een ervaringsdeskundige bij uitstek, betrokken bij de uitvoering van beleidsplannen, gedurende lange tijd als daadkrachtige voorzitter, die kan rekenen op respect en grote waardering. Persoonlijke inspanning voor de vele activiteiten georganiseerd voor het orkest is hem nooit te veel. Daarnaast is hij ook lid van de muziek- en concertcommissie. Ook is hij een constante “ambassadeur” als het gaat om het betrekken van de jeugd bij de vereniging en hen enthousiast te krijgen voor het jeugdorkest. Behalve, musicus en voorzitter van het orkest fungeert Peter ook  als ”het geheugen” van de vereniging. Hij is vraagbaak voor haar geschiedenis. Behalve in het Harmonieorkest NKH speelt Peter ook in het orkest l’Aventure Musicale, vanaf de oprichting in 2012, en vanaf 1975 in C.V. De Frutschuppers. Ook heeft Peter een aantal jaren als trompettist gespeeld in de Big-T-Band in Tilburg. Kortom een echt muziekmens.

Het algemeen bestuur van de NKH feliciteert Peter met de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau”!

Uitgebreide aandacht voor dit bijzondere moment op lees je hier en hier. Veel lees plezier!