Nieuwe uitstraling Verenigingsgebouw NKH

Nu de verbouwing flink op gang komt, merken we de betrokkenheid van omwonenden.
Onlangs werden we benaderd door Annelies Ooms, buurtbewoner én lid van het NKH Harmonieorkest. Verrast werd ons medegedeeld dat zij de nieuwe gevelmast, vlaggen en wimpels en alles wat erbij komt kijken, inclusief de installatie gaat sponsoren. En die is echt nodig!

De nieuwe bestemming voor het verenigingsgebouw krijgt hiermee een extra uitstraling. Het voltallige bestuur van de Vereniging NKH is erg ingenomen met deze sponsoring. Temeer omdat dit soort “bijkomstigheden” vaak onderaan de lijst staan bij zo’n grote verbouwing als nu het geval is. De grote nieuwe vlag voor Huis van Muziek moet nog ontworpen en gedrukt worden, maar we kunnen alles nu snel in gang zetten.

Enorm bedankt! Uiteraard wordt Annelies Ooms uitgenodigd om volgend jaar de officiële opening bij te wonen.