Over de Nieuwe Koninklijke Harmonie

In 1820 werd in Tilburg door enkele vrienden het muziekgezelschap De Harmonie opgericht. Zij speelden in cafés en bij speciale gelegenheden. In de Sociëteit Philharmonie verzorgden zij vaste vrijdagavondconcerten.

De Harmonie werd in 1839 ontbonden. Door de opheffing van vrijwel alle militaire muziekkorpsen wegens een economische depressie in 1843 kregen burgerlijke gezelschappen echter weer meer belangstelling. In 1843 werd derhalve de Nieuwe Harmonie opgericht, die ook een sociëteit ging exploiteren. Omdat het gezelschap geregeld had opgetreden voor koning Willem II en diens uitvaart in 1849 had begeleid, verkreeg de Nieuwe Harmonie in 1850 het predicaat “Koninklijk”. Vanaf toen verzorgde het korps zogeheten Armenconcerten, die tot 1966 een traditie zouden zijn. Daarnaast bleef de harmonie officiële plechtigheden begeleiden.

In 1878 betrok zij in de Stationsstraat een fraai sociëteitsgebouw met een concertzaal en een feesttuin. Er waren toen ruim vijfhonderd leden, hoofdzakelijk fabrikanten en gegoede middenstanders. Het ledenbestand zou nog lange tijd dit karakter behouden. Van 1948 tot 1968 organiseerde de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) jaarlijks haar vermaarde Midzomerfeesten.

De NKH is nog altijd een bloeiende vereniging. Er worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd en buitenstaanders kunnen de sociëteit gebruiken voor onder meer feesten en vergaderingen. De Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie kent een tweetal afdelingen: Muziek en Bridge waarin de leden elkaar vinden voor het beoefenen van hun activiteiten.

Het bestuur van de sociëteit ondersteunt deze afdelingen met het beschikbaar stellen van faciliteiten.

Lees hier meer over de historie.

Enkele jaartallen

1843: oprichting muziekgezelschap vereniging ‘Nieuwe Harmonie’
1844: vergunning als ‘sociëteit’ door gemeentebestuur Tilburg
1850: koning Willem III verleent predicaat ‘koninklijk’
1850: eerste ‘armenconcert’ t.b.v. behoeftigen in gemeente Tilburg
1868: 25 jarig jubileum vereniging sociëteit ‘Nieuwe Koninklijke Harmonie’
1878: inwijding sociëteitsgebouw aan de Stationsstraat te Tilburg
1893: gouden jubilieum vereniging sociëteit NKH
2018: viering van het 175 jaar bestaan

Doelstelling

“Het doel van de vereniging is een ontmoetingsplaats te creëren waar gelijkstemde mensen uit (de regio) Tilburg met een maatschappelijke belangstelling elkaar kunnen treffen, ideeën en gedachten kunnen uitwisselen, samen activiteiten kunnen ontwikkelen, waaronder het maken van instrumentale muziek en zich kunnen ontspannen in een prettige ambiance in een historisch gebouw.”

 

BESTUUR

Ali Amras – President
Henry van Gorp – Secretaris
Johan Swaans – Penningmeester
Bart Bedaux – Bestuurslid
Anita de Haas – Bestuurslid
Anja Eijkemans – Bestuurslid

AFDELINGEN

Het Harmonieorkest, het Seniorenorkest en het Opstaporkest zijn thuis in de NKH en verzorgen regelmatig optredens.
Ook de Bridgeclub heeft hier haar thuisbasis.