Over de Nieuwe Koninklijke Harmonie

In 1820 werd in Tilburg door enkele vrienden het muziekgezelschap De Harmonie opgericht. Zij speelden in cafés en bij speciale gelegenheden. In de Sociëteit Philharmonie verzorgden zij vaste vrijdagavondconcerten.

De Harmonie werd in 1839 ontbonden. Door de opheffing van vrijwel alle militaire muziekkorpsen wegens een economische depressie in 1843 kregen burgerlijke gezelschappen echter weer meer belangstelling. In 1843 werd derhalve de Nieuwe Harmonie opgericht, die ook een sociëteit ging exploiteren. Omdat het gezelschap geregeld had opgetreden voor koning Willem II en diens uitvaart in 1849 had begeleid, verkreeg de Nieuwe Harmonie in 1850 het predicaat “Koninklijk”. Vanaf toen verzorgde het korps zogeheten Armenconcerten, die tot 1966 een traditie zouden zijn. Daarnaast bleef de harmonie officiële plechtigheden begeleiden.

In 1878 betrok zij in de Stationsstraat een fraai sociëteitsgebouw met een concertzaal en een feesttuin. Er waren toen ruim vijfhonderd leden, hoofdzakelijk fabrikanten en gegoede middenstanders. Het ledenbestand zou nog lange tijd dit karakter behouden. Van 1948 tot 1968 organiseerde de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) jaarlijks haar vermaarde Midzomerfeesten.

De NKH is nog altijd een bloeiende vereniging. Er worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd en buitenstaanders kunnen de sociëteit gebruiken voor onder meer feesten en vergaderingen. De Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie kent een florerende afdeling: Muziek waarin de leden elkaar vinden voor het beoefenen van hun activiteiten.

Het bestuur van de sociëteit ondersteunt de afdeling met het beschikbaar stellen van faciliteiten.

LET OP!
Vanaf 3 mei 2021 begint aannemer Hawee Bouw met de verbouwing die het pand geschikt gaat maken voor de vestiging van het Muziekinstrumentenmakersmuseum Kessels op de eerste en tweede verdieping en een nieuwe horecapartner op de begane grond. Samen gaan ze vormgeven aan het ‘Huis van de Muziek’. In deze tijd zijn er dus geen ruimtes beschikbaar voor activiteiten en vergaderingen. Meer informatie lees je hier.

Lees hier meer over de historie.

Enkele jaartallen

1843: oprichting muziekgezelschap vereniging ‘Nieuwe Harmonie’
1844: vergunning als ‘sociëteit’ door gemeentebestuur Tilburg
1850: koning Willem III verleent predicaat ‘koninklijk’
1850: eerste ‘armenconcert’ t.b.v. behoeftigen in gemeente Tilburg
1868: 25 jarig jubileum vereniging sociëteit ‘Nieuwe Koninklijke Harmonie’
1878: inwijding sociëteitsgebouw aan de Stationsstraat te Tilburg
1893: gouden jubilieum vereniging sociëteit NKH
2018: viering van het 175 jaar bestaan

Doelstelling

“Het doel van de vereniging is een ontmoetingsplaats te creëren waar gelijkstemde mensen uit (de regio) Tilburg met een maatschappelijke belangstelling elkaar kunnen treffen, ideeën en gedachten kunnen uitwisselen, samen activiteiten kunnen ontwikkelen, waaronder het maken van instrumentale muziek en zich kunnen ontspannen in een prettige ambiance in een historisch gebouw.”

 

BESTUUR

Anita de Haas – President
Rijk van Vlaanderen – Secretaris
Johan Swaans – Penningmeester
Ali Amras – Bestuurslid
Anja Eijkemans – Bestuurslid
vacature – Bestuurslid
Jac Warmerdam – Bestuursadviseur
Jan Beekes – Bestuursadviseur

AFDELINGEN

Het Harmonieorkest NKH bestaat uit ca. 40 muzikanten en heeft nog een paar specifieke apart repeterende onderdelen. Te weten: het Opstaporkest, Vivace en het Klarinet ensemble. Het Seniorenorkest Tilburg is uitgegroeid van oorspronkelijk 17 personen naar ongeveer 45 muzikanten in de leeftijd van 50 tot over de 90 jaar, van wie velen een jarenlange – en brede muzikale ervaring hebben.